Abonnementen

Abonnement en opzegtermijn
Amazone Body & Mind werkt per seizoen. Een seizoen loopt van september t/m juni. (wanneer en geen lessen zijn zoals tijdens (school)vakanties en feestdagen betaalt u dus ook niet). Een seizoen heeft ongeveer 15 lesweken in het stuk van september t/m december en 23 lesweken van januari t/m juni. Dit kan per jaar iets variëren. Op ons rooster kunt u precies zien op welke data er wel of geen lessen zijn. Bij instromen betaalt u op het moment dat u start tot het eind van het lopende lesblok.

U schrijft zich dus voor één seizoen in. Instromen in een lopende periode kan altijd. Aan het eind van het seizoen geeft u aan of u doorgaat met het volgende seizoen.

Betaling
Betaling geschied per seizoensperiode, voor of op de eerste les.
Er zijn dus twee betaalmomenten, in september en in januari.

Betaalmogelijkheden:
– contant
– per bank

Hebt u een kleinere beurs of kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Amazone Body & Mind zoekt graag met u een oplossing om in delen te betalen. Amazone Body & Mind voert geen automatische incasso uit, u bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het bedrag. Let op:  Bij betaling in delen geldt ook dat u zich inschrijft voor een gehele periode, uw betalingsverplichting blijft lopen voor de ingeschreven periode, dus ook als u lessen mist!

Rekening informatie
Rekeningnummer 46.64.85.158 ABN AMRO, IBAN NL67ABNA0466485158, BIC ABNANL2A
t.n.v. Amazone Body & Mind, Huizen

Kosten
De kosten worden per lesperiode berekend; september t/m december (ca. 4 maanden) en januari t/m juni (ca. 6 maanden).
Er zijn dus twee betaal momenten, in september en in januari. Hieronder vindt u een indicatie:

  • Groepslessen 1x per week va. € 48 per maand*
  • Groepslessen onbeperkt sporten va. € 72,– per maand*
  • Proefles kost € 10,–

* Het totaalbedrag per seizoensperiode wordt iedere maand bijgewerkt en is bij ons opvraagbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Inhalen
De lessen worden op diverse dagen en uren georganiseerd. Inhalen is mogelijk binnen het lopende seizoen. Gemiste lessen worden niet terugbetaald.

Korting
Amazone Body & Mind heeft regelmatig leuke (kortings)acties voor haar leden. Ook nieuwe leden kunnen gebruik maken van interessante aanbiedingen, zoals de super voordelige proefmaand.

Algemene Voorwaarden
Klik hier voor onze algemene voorwaarden voor volwassenen.

Proefles en instromen
Wilt u een keer een proefles volgen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ook altijd instromen in een lopend lesblok!