Waarom Pilates?

Het lichaam bestaat (globaal) uit botten, spieren en organen. De spieren verschillen van aard op basis van hun functie. Zo zijn er spieren die zorgen voor stabilisatie (rechtop staan) en spieren die een rol spelen bij beweging en dynamiek. De stabiliserende spieren zorgen ervoor dat de skeletdelen in de juiste houding blijven, de mobiliserende spieren zorgen voor het bewegen van de lichaamsdelen. Het lichaam is een heel dynamisch mechanisme waar alle spieren samenwerken om een beweging tot stand te brengen.

In de afgelopen 20 jaar zijn wij het lichaam steeds eenzijdiger gaan gebruiken aangezien we het lichaam steeds minder fysiek belasten. Denk aan veel zitten, het gebruik van computers, auto’s, televisie. Het gevolg is dat het lichaam uit balans raakt. Hierdoor kunnen we onze natuurlijke houding nog maar moeilijk handhaven, met alle gevolgen voor spieren en gewrichten van dien. Door bewegingsarmoede zijn veel mensen minder in staat de timing (coördinatie) van de spieren optimaal te benutten waardoor er allerlei compensatiepatronen ontwikkelt worden. Er treden dominantiepatronen op. Dit houdt in dat, doordat we rechts – of linkshandig zijn of veel activiteiten vóór het lichaam uitvoeren, de ene kant van het lichaam actiever wordt gebruikt dan de andere kant. Een asymmetrie in het lichaam hoeft niet perse slecht te zijn, als de spieren maar efficiënt blijven bewegen.

De hierboven omschreven ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde spieren gebruikt worden in de verkeerde functie. De mobiliserende spieren krijgen bijvoorbeeld een stabiliserende functie in het lichaam. Of zijn er bepaalde spieren die functies van andere spieren overnemen (compensatie). Het lichaam kan door bovenstaande situaties overbelast raken met mogelijke blessures of vermoeidheid als gevolg.

Tijdens het sporten wordt het lichaam extra belast en de spieren worden extra geprikkeld. De timing (coördinatie) van de spier verbeterd. Het is van belang dat we de stabiliserende spieren goed gebruiken om het skelet in de juiste lijn te houden en we de mobiliserende spieren in balans gebruiken. Tijdens het sporten, de belasting, is het de uitdaging om de beweging goed uit te voeren en het skelet in de juiste lijn te houden.

Pilates springt in op al het bovengenoemde. U leert het skelet in de juiste lijn te zetten en bewust te worden hoe dat voelt. Ook leert u de stabiliserende spieren te gebruiken en te voelen om tijdens de activiteit het lichaam in balans te houden. We gebruiken en trainen de spieren in de juiste functie. Pilates werkt dus houding corrigerend, spierbalans corrigerend, spierkracht verhogend en verbetert de timing (coördinatie) van de spieren.

De fysiotherapie is erg gecharmeerd van de Pilates methode. In het verleden werden veel rugklachten behandeld door het trainen en activeren van de grote rugspieren (Quadratus Lumborum, Longissimus, Longus Colli, Erector Spinae). Op dit moment wordt er tijdens rugklachtenbehandelingen veel meer gekeken naar de sturende spieren in de wervelkolom (bijvoorbeeld de Multifidi). De Pilates methode sluit hier goed op aan. De centrale doelstelling van de Pilates training is ondersteuning van de natuurlijke krommingen van de wervelkolom en ontspanning en beweeglijkheid van de spieren er omheen. Zo bent u weer in staat om onze oorspronkelijke houding rechtop te kunnen handhaven, zonder het ontwikkelen van onnodige spierspanningen en blessures.

In de les worden alle spiergroepen geactiveerd, mits de vijf basisprincipes zijn geïntegreerd in het lichaam tijdens het bewegen. Het begint met het uitlijnen van het skelet zodat alle gewrichten in een neutrale stand zijn gepositioneerd. Van daaruit leert u de stabiliserende spieren gebruiken om het skelet in deze neutrale stand te houden. Vervolgens probeert u tijdens het bewegen deze neutrale stand vast te houden en de spieren die verantwoordelijk zijn voor de beweging te trainen.

Door bovenstaande trainingsleer goed toe te passen, verhoogt het uw lichaamsbewustzijn, lenigheid, kracht en spiertonus. De veranderingen zijn aanzienlijk: een verbeterde lichaamshouding, toegenomen lichaamskracht, meer energie, algehele fitheid en een platte buik…